Microsoft 365

Microsoft Bookings

CTR-305

לקבלת סילבוס יש למלא את הפרטים

  • משתמשים מנוסים בהפעלת מערכת ההפעלה במחשב האישי.
  • היכרות עם Office 365.
  • משתמשים המעוניינים להגדיר לוחות זמנים הפתוחים ללקוחות בתוך ומחוץ לארגון לזימון וקביעת פגישות באופן עצמאי.

  • ליצור ולעצב דף עסקי לניהול כלל המידע לתקשורת בפגישות עם העסק/המשתמש.
  • ליצור לוח זמנים ללקוחות ושיתוף לוחות זמנים.
  • הגדרת לקוחות.
  • הגדרת חברי צוות.
  • הגדרת שירותים.
  • יצירה ועיצוב של דף הזמנה.