Power BI

Power BI – Advanced Analytics – Public Course

CTR-312

לקבלת סילבוס יש למלא את הפרטים

כל המחזורים הקרובים

בקורס זה נלמד להיות מסוגלים ליצור ניתוחים  כגון תרשימי קווים,

תרשימי עמודות מוערמים או ניתוחים גיאוגרפיים באמצעות מפות ובשילוב עיצוב נכון

ניתן להגיע לתכנים אנליטיים מתקדמים.

בנייה וחידוד מודלים, הכוללת הוספת עמודות ומדדים מחושבים

נלמד את הפונקציות החשובות של DAX, כדי לאפשר לך לבנות נוסחאות מתקדמות

למפתחי Power BI  שמכירים את הכלי ומעוניינים  לעלות שלב בתחום האנליטי על מנת לייצר מודלים חכמים ומתקדמים יותר.