סרטונים

Outlook‎ - Meeting Insights

Outlook - ScedulingAssistant SendAvailability

OneDrive - עריכה שיתופית

Power Platform מה זה?

OneDrive Symbols

OneDrive אנחנו רוצים להכיר לכם את

Power Apps דוגמא לפיתוח אפליקציה

OneDrive שיתוף קבצים

Power Automate מבוא ל

Teams CHAT

Welcome to Microsoft TEAMS

TEAMS -יצירת צוותי עבודה

TEAMS - ניהול צוותי עבודה

עבודה בצוותים - TEAMS⁩

מערכים דינאמיים - XLOOKUP

Excel VBA - אינטראקציה עם המשתמש

סרטון טיפ אקסל - חתירה למטרה

טיפ אקסל - Switch-Rank

טיפ אקסל - Switch-Randbetween

טיפ אקסל - Switch-Weekday

טיפ אקסל - החלפת עמודות

טיפ אקסל - Power Maps

Microsoft Excel - מערכים דינאמיים א

Microsoft Excel - מערכים דינאמיים ב

מערכים דינאמיים ג' - בחירה מרשימה נפתחת ממוקדת חיפוש

Power Platform

Introduction to PowerApps

Windows Server 2019 - Admin Center מתאים גם ל-2022

Windows Server 2019-Storage Migration מתאים גם ל-2022