קורסי מיקרוסופט לארגונים – כרמל הדרכה

Microsoft Partner
Microsoft-Windows-Server

קורס Automating Administration with PowerShell

AZ-040T00-AC

קורס Powershell מעניק לכם את כל הכלים הנדרשים מנת לבנות וליישם תהליכים בהתאמה אישית. זהו כלי המתאים לצורך ניהול מערכות מידע ומערכות ארגוניות הפועלות בנפחים גדולים, ועל מספר גדול של אובייקטים. בעזרת תהליכים המבוססים על סקריפטים תוכלו לנהל בצורה יעילה יותר שרתים ותחנות עבודה, תוך כדי חיסכון בזמן והפחתת טעויות אנוש.

About this course

This course provides students with the fundamental knowledge and skills to use PowerShell for administering and automating administration of Windows servers. This course provides students the skills to identify and build the command they require to perform a specific task. In addition, students learn how to build scripts to accomplish advanced tasks such as automating repetitive tasks and generating reports. This course provides prerequisite skills supporting a broad range of Microsoft products, including Windows Server, Windows Client, Microsoft Azure, and Microsoft 365. In keeping with that goal, this course will not focus on any one of those products, although Windows Server, which is the common platform for all those products, will serve as the example for the techniques this course teaches.

Audience Profile

This course is intended for IT Professionals who are already experienced in general Windows Server, Windows client, Azure, and Microsoft 365 administration, and who want to learn more about using Windows PowerShell for administration. No prior experience with any version of PowerShell or any scripting language is assumed. This course is also suitable for IT Professionals already experienced in server administration, including Microsoft Exchange Server, Microsoft SharePoint Server, and Microsoft SQL Server.

At Course Completion

After completing this course, students will be able to:

·         Describe the functionality of Windows PowerShell and use it to run and find basic commands.

·         Identify and run cmdlets for local system administration.

·         Work with the Windows PowerShell pipeline.

·         Use PS Providers and PS Drives to work with other forms of storage.

·         Query system information by using WMI and CIM.

·         Work with variables, arrays, and hash tables.

·         Create basic scripts in Windows PowerShell.

·         Administer remote computers with Windows PowerShell.

·         Manage Azure resources with PowerShell.

·         Manage Microsoft 365 services with PowerShell.

·         Use background jobs and scheduled jobs.

Course Outline

Module 1: Getting started with Windows PowerShell This module will introduce you to Windows PowerShell and provide an overview of the product’s functionality. The module explains how to open and configure Windows PowerShell. It also explains how to run commands and use the built-in Help system in Windows PowerShell. Lesson

 • Windows PowerShell overview
 • Understand Windows PowerShell command syntax
 • Find commands and get help in Windows PowerShell

Lab: Configuring Windows PowerShell, and finding and running commands

 • Configuring the Windows PowerShell console application
 • Configuring the Windows PowerShell ISE application
 • Finding and running Windows PowerShell commands
 • Using About files

After completing this module, students will be able to:

 • Describe key features of Windows PowerShell, and open and configure it.
 • Discover, learn, and run Windows PowerShell commands.
 • Find Windows PowerShell commands for performing specific tasks.

Module 2: Windows PowerShell for local systems administration This module introduces you to the different types of cmdlets commonly used for system administration. While you can search for cmdlets each time you need to accomplish a task, it is more efficient to have at least a basic understanding of these cmdlets. This module also explains how to manage Windows 10 by using PowerShell. Lesson

 • Active Directory Domain Services administration cmdlets
 • Network configuration cmdlets
 • Server administration cmdlets
 • Windows PowerShell in Windows 10

Lab: Performing local system administration with PowerShell

 • Creating and managing Active Directory objects
 • Configuring network settings on Windows Server
 • Creating a website

After completing this module, students will be able to:

 • Identify and use cmdlets for AD DS administration.
 • Identify and use cmdlets for network configuration.
 • Identify and use cmdlets for server administration tasks.
 • Manage Windows 10 using PowerShell

Module 3: Working with the Windows PowerShell pipeline This module introduces the pipeline feature of Windows PowerShell. The pipeline feature is included in several command-line shells such as the command prompt in the Windows operating system. However, the pipeline feature in Windows PowerShell provides more complex, flexible, and capable functionalities compared to other shells. This module provides you with the skills and knowledge that will help you use Windows PowerShell more effectively and efficiently. Lesson

 • Understand the pipeline
 • Select, sort, and measure objects
 • Filter objects out of the pipeline
 • Enumerate objects in the pipeline
 • Send and pass pipeline data as output

Lab: Using PowerShell pipeline

 • Selecting, sorting, and displaying data
 • Filtering objects
 • Enumerating objects
 • Converting objects

After completing this module, students will be able to:

 • Describe the purpose of the Windows PowerShell pipeline.
 • Select, sort, and measure objects in the pipeline.
 • Filter objects out of the pipeline.
 • Enumerate objects in the pipeline.
 • Send output consisting of pipeline data.

Module 4: Using PS Providers and PS Drives This module introduces the PS Providers and PS Drives adapters. A PS Provider is basically a Windows PowerShell adapter makes some form of storage resemble a hard drive. A PS Drive is an actual connection to a form of storage. You can use these two technologies to work with various forms of storage by using the same commands and techniques that you use to manage the file system. Lesson

 • Using PS Providers
 • Using PS Drives

Lab: Using PS Providers and PS Drives with PowerShell

 • Creating files and folders on a remote computer
 • Creating a registry key for your future scripts
 • Create a new Active Directory group

After completing this module, students will be able to:

 • Use PS Providers
 • Use PS Drives.

Module 5: Querying management information by using CIM and WMI This module introduces you to two parallel technologies: Windows Management Instrumentation (WMI) and Common Information Model (CIM). Both these technologies provide local and remote access to a repository of management information including access to robust information available from the operating system, computer hardware, and installed software. Lesson

 • Understand CIM and WMI
 • Query data by using CIM and WMI
 • Make changes by using CIM and WMI

Lab: Querying information by using WMI and CIM

 • Querying information by using WMI
 • Querying information by using CIM
 • Invoking methods

After completing this module, students will be able to:

 • Differentiate between CIM and WMI.
 • Query management information by using CIM and WMI.
 • Invoke methods by using CIM and WMI.

Module 6: Working with variables, arrays, and hash tables Variables are an essential component of scripts. You can use variables to accomplish complex tasks that you can't complete by using a single command. This module explains how to work with variables, arrays, and hash tables as steps in learning how to create Windows PowerShell scripts. Lesson

 • Use variables
 • Manipulate variables
 • Manipulate arrays and hash tables

Lab: Using variables, arrays, and hash tables in PowerShell

 • Working with variable types
 • Using arrays
 • Using hash tables

After completing this module, students will be able to:

 • Assign a value to variables.
 • Describe how to manipulate variables.
 • Describe how to manipulate arrays and hash tables.

Module 7: Windows PowerShell scripting This module explains how to package a Windows PowerShell command in a script. Scripts allow you to perform repetitive tasks and more complex tasks than cannot be accomplished in a single command. Lesson

 • Introduction to scripting with Windows PowerShell
 • Script constructs
 • Import data from files
 • Accept user input
 • Troubleshooting and error handling
 • Functions and modules

Lab: Using scripts with PowerShell

 • Signing a script
 • Processing an array with a For Each loop
 • Processing items by using If statements
 • Creating users based on a CSV file
 • Querying disk information from remote computers
 • Updating the script to use alternate credentials

After completing this module, students will be able to:

 • Run a Windows PowerShell script.
 • Use Windows PowerShell scripting constructs.
 • Import data from a file.
 • Accept user input for a script.
 • Implement error handling for a script.
 • Explain functions and modules.

Module 8: Administering remote computers with Windows PowerShell This module introduces you to the Windows PowerShell remoting technology that enables you to connect to one or more remote computers and instruct them to run commands on your behalf. Lesson

 • Use basic Windows PowerShell remoting
 • Use advanced Windows PowerShell remoting techniques
 • Use PS Sessions

Lab: Performing remote administration with PowerShell

 • Enabling remoting on the local computer
 • Performing one-to-one remoting
 • Performing one-to-many remoting
 • Using implicit remoting

After completing this module, students will be able to:

 • Describe remoting architecture and security.
 • Use advanced Windows PowerShell remoting techniques.
 • Create and manage persistent remoting sessions.

Module 9: Managing Azure resources with PowerShell This module provides information about installing the necessary modules for cloud services management. It explains how to use PowerShell commands to perform some simple administrative tasks on cloud resources such as Azure virtual machines (VMs), Azure storage accounts, and Azure subscriptions. This module also describes how to use the Azure Cloud Shell environment to perform PowerShell-based or Bash-based administration directly from the Azure portal. Lesson

 • Azure PowerShell
 • Introduce Azure Cloud Shell
 • Manage Azure VMs with PowerShell
 • Manage storage and subscriptions

Lab: Azure resource management with PowerShell

 • Activating the Azure subscription and installing the PowerShell Az module
 • Using Azure Cloud Shell
 • Managing Azure resources with Azure PowerShell

After completing this module, students will be able to:

 • Describe, install, and use the Azure PowerShell environment
 • Describe and use Azure Cloud Shell.
 • Manage Azure VMs with PowerShell.
 • Manage Azure storage accounts and subscriptions with Azure PowerShell.

Module 10: Managing Microsoft 365 services with PowerShell This module describes how to use PowerShell to manage Microsoft 365 user accounts, licenses, and groups, Exchange Online, SharePoint Online, and Microsoft Teams. Lesson

 • Manage Microsoft 365 user accounts, licenses, and groups with PowerShell
 • Manage Exchange Online with PowerShell
 • Manage SharePoint Online with PowerShell
 • Manage Microsoft Teams with PowerShell

Lab: Managing Microsoft 365 with PowerShell

 • Managing users and groups in Azure AD
 • Managing Exchange Online
 • Managing SharePoint
 • Managing Microsoft Teams

After completing this module, students will be able to:

 • Use PowerShell to manage users, groups, and licenses in Azure AD
 • Manage Exchange Online with PowerShell.
 • Manage SharePoint Online with PowerShell.
 • Manage Microsoft Teams with PowerShell.

Module 11: Using background jobs and scheduled jobs This module describes how to use background jobs and scheduled jobs. It also explains how to create scheduled jobs and retrieve job results. Lesson

 • Use background jobs
 • Use scheduled jobs

Lab: Jobs management with PowerShell

 • Starting and managing jobs
 • Creating a scheduled job

After completing this module, students will be able to:

 • Create and manage background jobs.
 • Create and manage scheduled jobs.

Prerequisites

Before attending this course, students must have:

 • Experience with Windows networking technologies and implementation.
 • Experience with Windows Server administration, maintenance, and troubleshooting.

מה זה Powershell

בעולמנו הטכנולוגי, סביבת העבודה העסקית נשענת על טכנולוגיות המידע ומערכות מחשוב מורכבות. ניהול המערכות גוזל משאבים רבים מהארגון, וכולל משימות רבות החוזרות על עצמן.

ממשקי ה-GUI השונים תוכננו על מנת לאפשר לנו לנהל את המערכות בצורה קלה ואינטואיטיבית, אך בשל מורכבותן של המערכות לא ניתן לבצע הכל באמצעות ממשקים גרפיים. ובטח שלא ביעילות ובמהירות.

Powershell הוא כלי אשר פיתחה מיקרוסופט, בעזרתו הארגון יכול לבנות תהליכים בהתאמה אישית. תהליכים המאפשרים לנהל את מערכות המידע הארגוניות בצורה יעילה יותר.

Powershell הוא כלי המאפשר לארגון לבנות סקריפטים היכולים לרוץ על מחשבים שונים ומערכות הפעלה שונות, ובעזרתו לבנות תהליכים אוטומטיים בהתאמה אישית לצרכים הארגוניים.

להלן כמה דוגמאות פעולות שתוכלו לבצע בעזרת Powershell

 •   אוטומציה של תהליכי גיבוי המערכת.
 •   שליפה מהירה של מידע על חומרה, תוכנה ותצורת מערכת.
 •   שימוש יעיל בכלי דיאגנוסטיקה לצורך זיהוי בעיות במערכת, בעיות בחיבור לרשת וכו‘.
 •   הפקת דוח על סיסמאות שפג תוקפן.
 •   קבלת נתונים על מספר התחברויות לשרת בזמן נתון ועוד.
 •   קבלת מידע וביצוע פעולות ב ACTIVE DIRECTORY.

עד היום כל פעולה שכזו הייתה סט של פעולות רבות שנאלצתם לבצע על מנת להשיג את התוצאה. מהיום הרצת סקריפט תעשה את כל הפעולות שהגדרתם.

בעזרת הכלים הללו תוכלו להבטיח התנהלות שגרתית תקינה וסדירה של כל המערכות, ללא טעויות וללא בזבוז זמן מיותר.

לימוד Powershell

כרמל הדרכה מציעים לכם תכנית לימודי Powershell בהתאמה אישית לצרכים הארגוניים.

לימודי Powershell יעניקו לכם כלים תיאורטיים ומעשיים לצורך יישום מיידי של סקריפטים בניהול מערכות המידע הארגוניות. בסיום הקורס תשלטו על מגוון פעולות שניתן לעשות באמצעות Powershell.

 • במהלך הקורס נשים דגש על הבנת התחביר של הפקודות. נסביר את ההיגיון הפנימי של הפקודות ונלמד מהי בנייה נכונה של פקודה.
 • עבודה עם שדות נתונים ומשתנים שונים של הפקודות.
 • שימוש ב  PowerShell לצורך ניהול מחשבים מרוחקים.
 • בניית סקריפטים לצורך ביצוע פעולות מקומיות, פעולות מרוחקות ואוטומציה של תהליכים.
 • עבודה עם מערכת התניות לביצוע פעולות.
 • ייצוא דוחות ותוצרים של פקודות.

• אינטגרציה עם סביבת העבודה של מיקרוסופט 365 באמצעות PowerShell מקומי ומרוחק

למי זה מתאים

קורס Powershell מיועד עבור אנשי IT בעלי ניסיון עם ניהול שרתים ולקוחות של WINDOWS, ואלו העוסקים באדמיניסטרציה של Azure או מיקרוסופט 365. גם אנשי IT העוסקים בניהול שרתי Microsoft Exchange, SharePoint ו-SQL, יפיקו תועלת רבה מהקורס.

בעזרת הקורס תוכלו לקחת את ניהול מערכות המידע עד צעד אחד קדימה.

הקורס יעניק לכם כלים ניהוליים חדשים המאפשרים עבודה יעילה יותר. תכנית הלימודים אינה דורשת ידע קודם בסקריפטים או תכנות, מדובר בסקריפטים אינטואיטיביים וקלים לשימוש. אך הקורס כן דורש ידע קודם בניהול מערכות ההפעלה של ווינדוס וטכנולוגיות הענן.

רק דמיינו את עולם האפשרויות שמחכה לכם. פעולות רבות שאתם עושים היום, תתבצענה במהירות וביעילות באמצעות סקריפטים שתכתבו. תוכלו להתאים את הסקריפטים לצרכים שלכם ולייעל את כל תפעול המערכות.

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם:

למה לבחור בכרמל הדרכה?

אנחנו מציעים פתרונות איכותיים להדרכות מקצועיות שחוסכות לכם זמן ומשאבים, ומספקים לכם את הכלים לקחת את כישורי האקסל שלכם עוד צעד קדימה!

מרצים מובילים

בעלי ניסיון הדרכתי ומעשי עשיר

מגיעים אליכם

אתם קובעים את מיקום הקורס והמועד

תאוריה ותרגול

חומרי לימוד ומעבדות רשמיות של מיקרוסופט הזמינים בענן

תוכנית מותאמת

התאמה מלאה ואישית לדרישות ולצרכי הארגון

חברת כרמל הדרכה מספקת פתרונות הדרכה, הטמעה, ייעוץ וניהול פרוייקטים בתחום ה IT, ניהול מערכות מידע, פיתוח ואבטחת מידע.

בעולמות ההדרכה

הדרכות לארגונים החל מרמת משתמש ועד לרמת למנהל מערכות מידע, CIO, אנשי פיתוח, תשתיות IT, אנשי BI, אבטחת מידע, ניהול עולמות ענן Azure & Office 365.

קורסי יישומי מחשב Office, excel, Visio, Project, Teams, OneDrive ….

קורסים בהתאמה לצרכי הלקוח.

בתחום ההטמעה אנו עוסקים בניהול פרויקטים ארוכי טווח בעולמות ההדרכה, Change Management – הטמעה ואימוץ טכנולוגיות מתקדמות, החדרת טכנולוגיות חדשות לארגונים, בניית מערכי הדרכה והטמעה, Train The Trainer, העברת ידע לצוותי IT, Help Desk ומשאבי אנוש. 

כתיבת ספרות טכנית.

Carmel Training & Deployments
Carmel Training & Deployments

בעולמות הפרויקטים

 • ייעוץ – ייעוץ טכני ומקצועי עבור תהליכי שינוי והטמעת מערכות מידע בארגון כגון
  • מערכות ענן- Azure, 365
  • מערכות מחשוב On-Prem Infrastructure (שרתים ויישומים)
  • אבטחת מידע בענן ובסביבות מקומיות
 • אפיון ותכנון – אפיון פרויקטים הכוללים הטמעת מערכות בארגונים ובכלל זה, תכנון של דרכי ההשגה ומטרות הפרויקטים.
 • הטמעה – הטמעה של תהליכי השינוי עד להשגת היעדים כפי שאופיינו, החל מפתרונות ההדרכה וכלה בהטמעת מערכות בפועל בסביבה הארגונית הנרחבת.
 • פיתוח והטמעת פתרונות ענן ארגוניים
  • פיתוח ל Power BI
  • פיתוח ל Teams, Power Automate, Power Apps
 • שירותי תחזוקת IT – שירותי תמיכה לפתרונות ומערכות IT בארגונים בינוניים וגדולים.
 • רישוי למוצרי מיקרוסופט לרבות פלטפורמות הענן השונות

Microsoft Partner

חברת כרמל הדרכה הינה שותף הדרכה מורשה של מיקרוסופט, בעלת הסמכות להדריך על כל מוצרי מיקרוסופט

אולי יעניין אותך גם...

איך לעבור תהליך מיגרציה ל-365 בצורה נכונה

איך לעבור תהליך מיגרציה ל-365 בצורה נכונה

תהליך מיגרציה (מעבר לענן) מעולם ה- On-Prem לעולם ה- 365 הוא תמיד משמעותי לארגון ודורש המון חשיבה, תהליכי ניסוי והכנות.
כאשר אנו בכרמל הדרכה מבצעים פרויקטים כאלה עבור הלקוחות שלנו, אנחנו תמיד מנסים לכסות את כל העולמות וה"מוקשים" שבדרך. זאת, באמצעות כלים שיש למיקרוסופט להציע להתמודד תוך כדי התהליך ולאחר השלמתו.

קרא עוד »
קורסי מיקרוסופט

Office 365 – איזו חבילה כדאי לארגונים לרכוש?

Microsoft Office 365 היא חבילת פרודוקטיביות של שירותי ענן המקבצת בתוכה מבחר שירותים המתאימים לעסקים בכל הגדלים. השירותים נמכרים בחבילות מגוונות בהתאם לצרכים הארגוניים. אילו שיקולים כדאי לקחת בחשבון בעת בחירת החבילה המתאימה?

קרא עוד »
Microsoft Fabric

מכירים את מיקרוסופט FABRIC?

Microsoft Fabric היא פתרון אנליטי כולל- החל ממעבר נתונים ועד מדע נתונים, אנליטיקות בזמן אמת ואנליזה עסקית. הפלטפורמה מציעה מגוון רחב של שירותים, כולל הנדסת נתונים, ואינטגרציית נתונים, אנליזה והצגת נתונים כולם במקום אחד.

קרא עוד »
Microsoft Fabric

מה זה מיקרוסופט FABRIC?

Microsoft Fabric היא פתרון אנליטי כולל- החל ממעבר נתונים ועד מדע נתונים, אנליטיקות בזמן אמת ואנליזה עסקית. הפלטפורמה מציעה מגוון רחב של שירותים, כולל הנדסת נתונים, ואינטגרציית נתונים, אנליזה והצגת נתונים כולם במקום אחד.

קרא עוד »
Security 365

קורס Security 365 – אבטחת מידע עבור עובדים בארגון

הגורם האנושי מהווה חוליה חלשה משמעותית בהגנה ושמירה על אבטחת המידע של הארגון.
ארגונים רבים חוטאים ומשקיעים בכלים טכנולוגיים בלבד, שלבסוף עלולים להיכשל.
הדרכת מודעות אבטחת מידע לעובדים עוזרת בצמצום משטח התקיפה כנגד הגורם האנושי.

קרא עוד »
Working with Excel?

כמה דברים שחשוב לדעת על Excel

לכל חברה, בכל תחום – באופן גורף – ישנם נתונים, מדויק יותר לומר – בסיסי נתונים.
בסיסי נתונים בהם מתנהל המידע של החברה.
בסיסי הנתונים יכולים להיות רשימת לקוחות, רשימת ספקים, דוחות שעות, חישובי מדדים, השוואות תמחירים, הצלבות של בדיקות; מוצרים; רכיבים; דגימות ועוד ועוד.
גם אם בסיסי הנתונים שלכם מאוגדים בתוכנות כמו CRM, ERP, או תוכנות המתואמות אישית לניהול הפעילות, התפעול השוטף, הסקת מסקנות, ניתוח הפעילות מתבצעים כיום, ברוב הדומיננטי של החברות עם יישום ה-Excel של Microsoft.

קרא עוד »
קורס אקסל

קורס אקסל – מה זה אקסל?

אקסל הוא יישום אחד מכלל היישומים בחבילה הנקראת –  Microsoft Office.
היישום/תוכנה זו, היא הנפוצה ביותר לניהול בסיסי מידע לצורך חישובים מתמטיים, והצגה גרפית של הנתונים.
ייעודה העיקרי הוא הצגה וחישוב של ערכים מתמטיים ונוסחאות לצרכים שונים החל מחישובי שכר, דרך נוסחאות מרובות-ערכים ועד לחישובים מדעיים.

קרא עוד »

מתחיל ב-08.09.2024

4 מפגשים

16:00 - 09:00
Power BI
דילוג לתוכן