קורסי מיקרוסופט לארגונים – כרמל הדרכה

Microsoft Partner
Microsoft-Windows-Server

קורס Automating Administration with PowerShell

AZ-040T00-AC

קורס Powershell מעניק לכם את כל הכלים הנדרשים מנת לבנות וליישם תהליכים בהתאמה אישית. זהו כלי המתאים לצורך ניהול מערכות מידע ומערכות ארגוניות הפועלות בנפחים גדולים, ועל מספר גדול של אובייקטים. בעזרת תהליכים המבוססים על סקריפטים תוכלו לנהל בצורה יעילה יותר שרתים ותחנות עבודה, תוך כדי חיסכון בזמן והפחתת טעויות אנוש.

About this course

This course provides students with the fundamental knowledge and skills to use PowerShell for administering and automating administration of Windows servers. This course provides students the skills to identify and build the command they require to perform a specific task. In addition, students learn how to build scripts to accomplish advanced tasks such as automating repetitive tasks and generating reports. This course provides prerequisite skills supporting a broad range of Microsoft products, including Windows Server, Windows Client, Microsoft Azure, and Microsoft 365. In keeping with that goal, this course will not focus on any one of those products, although Windows Server, which is the common platform for all those products, will serve as the example for the techniques this course teaches.

Audience Profile

This course is intended for IT Professionals who are already experienced in general Windows Server, Windows client, Azure, and Microsoft 365 administration, and who want to learn more about using Windows PowerShell for administration. No prior experience with any version of PowerShell or any scripting language is assumed. This course is also suitable for IT Professionals already experienced in server administration, including Microsoft Exchange Server, Microsoft SharePoint Server, and Microsoft SQL Server.

At Course Completion

After completing this course, students will be able to:

·         Describe the functionality of Windows PowerShell and use it to run and find basic commands.

·         Identify and run cmdlets for local system administration.

·         Work with the Windows PowerShell pipeline.

·         Use PS Providers and PS Drives to work with other forms of storage.

·         Query system information by using WMI and CIM.

·         Work with variables, arrays, and hash tables.

·         Create basic scripts in Windows PowerShell.

·         Administer remote computers with Windows PowerShell.

·         Manage Azure resources with PowerShell.

·         Manage Microsoft 365 services with PowerShell.

·         Use background jobs and scheduled jobs.

Course Outline

Module 1: Getting started with Windows PowerShell This module will introduce you to Windows PowerShell and provide an overview of the product’s functionality. The module explains how to open and configure Windows PowerShell. It also explains how to run commands and use the built-in Help system in Windows PowerShell. Lesson

 • Windows PowerShell overview
 • Understand Windows PowerShell command syntax
 • Find commands and get help in Windows PowerShell

Lab: Configuring Windows PowerShell, and finding and running commands

 • Configuring the Windows PowerShell console application
 • Configuring the Windows PowerShell ISE application
 • Finding and running Windows PowerShell commands
 • Using About files

After completing this module, students will be able to:

 • Describe key features of Windows PowerShell, and open and configure it.
 • Discover, learn, and run Windows PowerShell commands.
 • Find Windows PowerShell commands for performing specific tasks.

Module 2: Windows PowerShell for local systems administration This module introduces you to the different types of cmdlets commonly used for system administration. While you can search for cmdlets each time you need to accomplish a task, it is more efficient to have at least a basic understanding of these cmdlets. This module also explains how to manage Windows 10 by using PowerShell. Lesson

 • Active Directory Domain Services administration cmdlets
 • Network configuration cmdlets
 • Server administration cmdlets
 • Windows PowerShell in Windows 10

Lab: Performing local system administration with PowerShell

 • Creating and managing Active Directory objects
 • Configuring network settings on Windows Server
 • Creating a website

After completing this module, students will be able to:

 • Identify and use cmdlets for AD DS administration.
 • Identify and use cmdlets for network configuration.
 • Identify and use cmdlets for server administration tasks.
 • Manage Windows 10 using PowerShell

Module 3: Working with the Windows PowerShell pipeline This module introduces the pipeline feature of Windows PowerShell. The pipeline feature is included in several command-line shells such as the command prompt in the Windows operating system. However, the pipeline feature in Windows PowerShell provides more complex, flexible, and capable functionalities compared to other shells. This module provides you with the skills and knowledge that will help you use Windows PowerShell more effectively and efficiently. Lesson

 • Understand the pipeline
 • Select, sort, and measure objects
 • Filter objects out of the pipeline
 • Enumerate objects in the pipeline
 • Send and pass pipeline data as output

Lab: Using PowerShell pipeline

 • Selecting, sorting, and displaying data
 • Filtering objects
 • Enumerating objects
 • Converting objects

After completing this module, students will be able to:

 • Describe the purpose of the Windows PowerShell pipeline.
 • Select, sort, and measure objects in the pipeline.
 • Filter objects out of the pipeline.
 • Enumerate objects in the pipeline.
 • Send output consisting of pipeline data.

Module 4: Using PS Providers and PS Drives This module introduces the PS Providers and PS Drives adapters. A PS Provider is basically a Windows PowerShell adapter makes some form of storage resemble a hard drive. A PS Drive is an actual connection to a form of storage. You can use these two technologies to work with various forms of storage by using the same commands and techniques that you use to manage the file system. Lesson

 • Using PS Providers
 • Using PS Drives

Lab: Using PS Providers and PS Drives with PowerShell

 • Creating files and folders on a remote computer
 • Creating a registry key for your future scripts
 • Create a new Active Directory group

After completing this module, students will be able to:

 • Use PS Providers
 • Use PS Drives.

Module 5: Querying management information by using CIM and WMI This module introduces you to two parallel technologies: Windows Management Instrumentation (WMI) and Common Information Model (CIM). Both these technologies provide local and remote access to a repository of management information including access to robust information available from the operating system, computer hardware, and installed software. Lesson

 • Understand CIM and WMI
 • Query data by using CIM and WMI
 • Make changes by using CIM and WMI

Lab: Querying information by using WMI and CIM

 • Querying information by using WMI
 • Querying information by using CIM
 • Invoking methods

After completing this module, students will be able to:

 • Differentiate between CIM and WMI.
 • Query management information by using CIM and WMI.
 • Invoke methods by using CIM and WMI.

Module 6: Working with variables, arrays, and hash tables Variables are an essential component of scripts. You can use variables to accomplish complex tasks that you can't complete by using a single command. This module explains how to work with variables, arrays, and hash tables as steps in learning how to create Windows PowerShell scripts. Lesson

 • Use variables
 • Manipulate variables
 • Manipulate arrays and hash tables

Lab: Using variables, arrays, and hash tables in PowerShell

 • Working with variable types
 • Using arrays
 • Using hash tables

After completing this module, students will be able to:

 • Assign a value to variables.
 • Describe how to manipulate variables.
 • Describe how to manipulate arrays and hash tables.

Module 7: Windows PowerShell scripting This module explains how to package a Windows PowerShell command in a script. Scripts allow you to perform repetitive tasks and more complex tasks than cannot be accomplished in a single command. Lesson

 • Introduction to scripting with Windows PowerShell
 • Script constructs
 • Import data from files
 • Accept user input
 • Troubleshooting and error handling
 • Functions and modules

Lab: Using scripts with PowerShell

 • Signing a script
 • Processing an array with a For Each loop
 • Processing items by using If statements
 • Creating users based on a CSV file
 • Querying disk information from remote computers
 • Updating the script to use alternate credentials

After completing this module, students will be able to:

 • Run a Windows PowerShell script.
 • Use Windows PowerShell scripting constructs.
 • Import data from a file.
 • Accept user input for a script.
 • Implement error handling for a script.
 • Explain functions and modules.

Module 8: Administering remote computers with Windows PowerShell This module introduces you to the Windows PowerShell remoting technology that enables you to connect to one or more remote computers and instruct them to run commands on your behalf. Lesson

 • Use basic Windows PowerShell remoting
 • Use advanced Windows PowerShell remoting techniques
 • Use PS Sessions

Lab: Performing remote administration with PowerShell

 • Enabling remoting on the local computer
 • Performing one-to-one remoting
 • Performing one-to-many remoting
 • Using implicit remoting

After completing this module, students will be able to:

 • Describe remoting architecture and security.
 • Use advanced Windows PowerShell remoting techniques.
 • Create and manage persistent remoting sessions.

Module 9: Managing Azure resources with PowerShell This module provides information about installing the necessary modules for cloud services management. It explains how to use PowerShell commands to perform some simple administrative tasks on cloud resources such as Azure virtual machines (VMs), Azure storage accounts, and Azure subscriptions. This module also describes how to use the Azure Cloud Shell environment to perform PowerShell-based or Bash-based administration directly from the Azure portal. Lesson

 • Azure PowerShell
 • Introduce Azure Cloud Shell
 • Manage Azure VMs with PowerShell
 • Manage storage and subscriptions

Lab: Azure resource management with PowerShell

 • Activating the Azure subscription and installing the PowerShell Az module
 • Using Azure Cloud Shell
 • Managing Azure resources with Azure PowerShell

After completing this module, students will be able to:

 • Describe, install, and use the Azure PowerShell environment
 • Describe and use Azure Cloud Shell.
 • Manage Azure VMs with PowerShell.
 • Manage Azure storage accounts and subscriptions with Azure PowerShell.

Module 10: Managing Microsoft 365 services with PowerShell This module describes how to use PowerShell to manage Microsoft 365 user accounts, licenses, and groups, Exchange Online, SharePoint Online, and Microsoft Teams. Lesson

 • Manage Microsoft 365 user accounts, licenses, and groups with PowerShell
 • Manage Exchange Online with PowerShell
 • Manage SharePoint Online with PowerShell
 • Manage Microsoft Teams with PowerShell

Lab: Managing Microsoft 365 with PowerShell

 • Managing users and groups in Azure AD
 • Managing Exchange Online
 • Managing SharePoint
 • Managing Microsoft Teams

After completing this module, students will be able to:

 • Use PowerShell to manage users, groups, and licenses in Azure AD
 • Manage Exchange Online with PowerShell.
 • Manage SharePoint Online with PowerShell.
 • Manage Microsoft Teams with PowerShell.

Module 11: Using background jobs and scheduled jobs This module describes how to use background jobs and scheduled jobs. It also explains how to create scheduled jobs and retrieve job results. Lesson

 • Use background jobs
 • Use scheduled jobs

Lab: Jobs management with PowerShell

 • Starting and managing jobs
 • Creating a scheduled job

After completing this module, students will be able to:

 • Create and manage background jobs.
 • Create and manage scheduled jobs.

Prerequisites

Before attending this course, students must have:

 • Experience with Windows networking technologies and implementation.
 • Experience with Windows Server administration, maintenance, and troubleshooting.

מה זה Powershell

בעולמנו הטכנולוגי, סביבת העבודה העסקית נשענת על טכנולוגיות המידע ומערכות מחשוב מורכבות. ניהול המערכות גוזל משאבים רבים מהארגון, וכולל משימות רבות החוזרות על עצמן.

ממשקי ה-GUI השונים תוכננו על מנת לאפשר לנו לנהל את המערכות בצורה קלה ואינטואיטיבית, אך בשל מורכבותן של המערכות לא ניתן לבצע הכל באמצעות ממשקים גרפיים. ובטח שלא ביעילות ובמהירות.

Powershell הוא כלי אשר פיתחה מיקרוסופט, בעזרתו הארגון יכול לבנות תהליכים בהתאמה אישית. תהליכים המאפשרים לנהל את מערכות המידע הארגוניות בצורה יעילה יותר.

Powershell הוא כלי המאפשר לארגון לבנות סקריפטים היכולים לרוץ על מחשבים שונים ומערכות הפעלה שונות, ובעזרתו לבנות תהליכים אוטומטיים בהתאמה אישית לצרכים הארגוניים.

להלן כמה דוגמאות פעולות שתוכלו לבצע בעזרת Powershell

 •   אוטומציה של תהליכי גיבוי המערכת.
 •   שליפה מהירה של מידע על חומרה, תוכנה ותצורת מערכת.
 •   שימוש יעיל בכלי דיאגנוסטיקה לצורך זיהוי בעיות במערכת, בעיות בחיבור לרשת וכו‘.
 •   הפקת דוח על סיסמאות שפג תוקפן.
 •   קבלת נתונים על מספר התחברויות לשרת בזמן נתון ועוד.
 •   קבלת מידע וביצוע פעולות ב ACTIVE DIRECTORY.

עד היום כל פעולה שכזו הייתה סט של פעולות רבות שנאלצתם לבצע על מנת להשיג את התוצאה. מהיום הרצת סקריפט תעשה את כל הפעולות שהגדרתם.

בעזרת הכלים הללו תוכלו להבטיח התנהלות שגרתית תקינה וסדירה של כל המערכות, ללא טעויות וללא בזבוז זמן מיותר.

לימוד Powershell

כרמל הדרכה מציעים לכם תכנית לימודי Powershell בהתאמה אישית לצרכים הארגוניים.

לימודי Powershell יעניקו לכם כלים תיאורטיים ומעשיים לצורך יישום מיידי של סקריפטים בניהול מערכות המידע הארגוניות. בסיום הקורס תשלטו על מגוון פעולות שניתן לעשות באמצעות Powershell.

 • במהלך הקורס נשים דגש על הבנת התחביר של הפקודות. נסביר את ההיגיון הפנימי של הפקודות ונלמד מהי בנייה נכונה של פקודה.
 • עבודה עם שדות נתונים ומשתנים שונים של הפקודות.
 • שימוש ב  PowerShell לצורך ניהול מחשבים מרוחקים.
 • בניית סקריפטים לצורך ביצוע פעולות מקומיות, פעולות מרוחקות ואוטומציה של תהליכים.
 • עבודה עם מערכת התניות לביצוע פעולות.
 • ייצוא דוחות ותוצרים של פקודות.

• אינטגרציה עם סביבת העבודה של מיקרוסופט 365 באמצעות PowerShell מקומי ומרוחק

למי זה מתאים

קורס Powershell מיועד עבור אנשי IT בעלי ניסיון עם ניהול שרתים ולקוחות של WINDOWS, ואלו העוסקים באדמיניסטרציה של Azure או מיקרוסופט 365. גם אנשי IT העוסקים בניהול שרתי Microsoft Exchange, SharePoint ו-SQL, יפיקו תועלת רבה מהקורס.

בעזרת הקורס תוכלו לקחת את ניהול מערכות המידע עד צעד אחד קדימה.

הקורס יעניק לכם כלים ניהוליים חדשים המאפשרים עבודה יעילה יותר. תכנית הלימודים אינה דורשת ידע קודם בסקריפטים או תכנות, מדובר בסקריפטים אינטואיטיביים וקלים לשימוש. אך הקורס כן דורש ידע קודם בניהול מערכות ההפעלה של ווינדוס וטכנולוגיות הענן.

רק דמיינו את עולם האפשרויות שמחכה לכם. פעולות רבות שאתם עושים היום, תתבצענה במהירות וביעילות באמצעות סקריפטים שתכתבו. תוכלו להתאים את הסקריפטים לצרכים שלכם ולייעל את כל תפעול המערכות.

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם:

למה לבחור בכרמל הדרכה?

אנחנו מציעים פתרונות איכותיים להדרכות מקצועיות שחוסכות לכם זמן ומשאבים, ומספקים לכם את הכלים לקחת את כישורי האקסל שלכם עוד צעד קדימה!

מרצים מובילים

בעלי ניסיון הדרכתי ומעשי עשיר

מגיעים אליכם

אתם קובעים את מיקום הקורס והמועד

תאוריה ותרגול

חומרי לימוד ומעבדות רשמיות של מיקרוסופט הזמינים בענן

תוכנית מותאמת

התאמה מלאה ואישית לדרישות ולצרכי הארגון

חברת כרמל הדרכה מספקת פתרונות הדרכה, הטמעה, ייעוץ וניהול פרוייקטים בתחום ה IT, ניהול מערכות מידע, פיתוח ואבטחת מידע.

בעולמות ההדרכה

הדרכות לארגונים החל מרמת משתמש ועד לרמת למנהל מערכות מידע, CIO, אנשי פיתוח, תשתיות IT, אנשי BI, אבטחת מידע, ניהול עולמות ענן Azure & Office 365.

קורסי יישומי מחשב Office, excel, Visio, Project, Teams, OneDrive ….

קורסים בהתאמה לצרכי הלקוח.

בתחום ההטמעה אנו עוסקים בניהול פרויקטים ארוכי טווח בעולמות ההדרכה, Change Management – הטמעה ואימוץ טכנולוגיות מתקדמות, החדרת טכנולוגיות חדשות לארגונים, בניית מערכי הדרכה והטמעה, Train The Trainer, העברת ידע לצוותי IT, Help Desk ומשאבי אנוש. 

כתיבת ספרות טכנית.

Carmel Training & Deployments
Carmel Training & Deployments

בעולמות הפרויקטים

 • ייעוץ – ייעוץ טכני ומקצועי עבור תהליכי שינוי והטמעת מערכות מידע בארגון כגון
  • מערכות ענן- Azure, 365
  • מערכות מחשוב On-Prem Infrastructure (שרתים ויישומים)
  • אבטחת מידע בענן ובסביבות מקומיות
 • אפיון ותכנון – אפיון פרויקטים הכוללים הטמעת מערכות בארגונים ובכלל זה, תכנון של דרכי ההשגה ומטרות הפרויקטים.
 • הטמעה – הטמעה של תהליכי השינוי עד להשגת היעדים כפי שאופיינו, החל מפתרונות ההדרכה וכלה בהטמעת מערכות בפועל בסביבה הארגונית הנרחבת.
 • פיתוח והטמעת פתרונות ענן ארגוניים
  • פיתוח ל Power BI
  • פיתוח ל Teams, Power Automate, Power Apps
 • שירותי תחזוקת IT – שירותי תמיכה לפתרונות ומערכות IT בארגונים בינוניים וגדולים.
 • רישוי למוצרי מיקרוסופט לרבות פלטפורמות הענן השונות

Microsoft Partner

חברת כרמל הדרכה הינה שותף הדרכה מורשה של מיקרוסופט, בעלת הסמכות להדריך על כל מוצרי מיקרוסופט

אולי יעניין אותך גם...

קורס Azure

קורס Azure – מדיניות הגישה והבינה המלאכותית האחראית של Azure OpenAI

חשוב לקחת בחשבון את ההשלכות האתיות של עבודה עם מערכות בינה מלאכותית. Azure OpenAI מספק מודלים רבי עוצמה של שפה טבעית המסוגלים להשלים משימות שונות ולפעול במספר מקרי שימוש שונים, כל אחד עם שיקולים משלו לשימוש בטוח והוגן. צוותים או אנשים שתפקידם לפתח ולפרוס מערכות בינה מלאכותית צריכים לפעול כדי לזהות, למדוד ולצמצם נזקים.

קרא עוד »
Microsoft Inspection

קורס Teams – אפליקציית Inspection

מה זה Inspection App? ה- Inspection App היא אפליקציה פשוטה ואינטואיטיבית בסביבת ה-Teams המשמשת לסקירה, בדיקה ופיקוח אודות היבטים פיזיים כגון מוצרים, מתקנים, מיקומים או

קרא עוד »
קורס Power Automate

קורס Power Automate – מה זה Power Automate?

מה זה Power Automate ואיך הוא יכול לעזור לארגון שלך?
Power Automate הוא כלי לבנייה ופיתוח של תהליכים אוטומטיים, המבצעים רצף פקודות קבוע בין יישומים ושירותים ממוחשבים ובתוכם, ללא צורך בקוד או שפת תכנות. רצף זה נקרא תזרים או Flow.

קרא עוד »
Power Agent

Power Virtual Agent

מה זה Power Virtual Agent? ללא תכנות וללא קוד – כל אחד יכול לבנות צ'אט בוט חכם בארגון, ב-Power Virtual Agent. הצ'אט בוט החכם שואב

קרא עוד »
קורס Power Query

קורס Power BI – סוגי ויזואליזציה ב-Power BI

ויזואליזציות (הידועות בתור ויזואליות בקיצור) מציגות תובנות שהתגלו בנתונים. דוח Power BI  עשוי לכלול עמוד בודד עם חזותית אחת או שהוא עשוי לכלול דפים מלאים ברכיבים חזותיים. בשירות Power BI, ניתן להצמיד תמונות חזותיות מדוחות למרכזי שליטה.

קרא עוד »
קורס Azure

קורס Azure – שירותי השפה בבינה מלאכותית

מדי יום, העולם מייצר כמות עצומה של נתונים; חלק גדול ממנו מבוסס טקסט בצורה של הודעות דוא"ל, פוסטים במדיה החברתית, ביקורות מקוונות, מסמכים עסקיים ועוד. טכניקות בינה מלאכותית המיישמות מודלים סטטיסטיים וסמנטיים מאפשרות לך ליצור יישומים המחלצים משמעות ותובנות מנתונים מבוססי טקסט אלה.

קרא עוד »
Windows Server 2022

קורס Windows Server – מערכת Windows Server 2022

ברוכים הבאים לשנת 2022!
וברוכים הבאים למערכת Windows Server 2022 החדשה של מיקרוסופט לכבוד שנת 2022.
המערכת מספקת פתרונות משודרגים עבור השימושים הארגוניים המקומיים ופתרונות חדישים והיברידיים עבור ניהול משותף עם תשתיות הענן- Azure.

קרא עוד »
קורס Power BI

קורס Power BI – משאבי DAX

לאחר שהבנת את המושגים החשובים ביותר ב- DAX באפשרותך להתחיל ליצור נוסחאות DAX עבור עמודות מחושבות ומידות בעצמך. DAX אכן יכול להיות מעט מסובך ללמוד,

קרא עוד »
קורס Bookings

Microsoft Bookings – ממשק הניהול והעריכה

כדי להגיע לממשק הניהול והעריכה של Bookings יש לפתוח את התוכנה מתוך חבילת התוכנות העסקית של Office 365. נכון לזמן כתיבת מדריך זה, Bookings היא אחת מהתוכנות בחבילה הזמינות בגרסה מקוונת בלבד, ולכן אין ממשק ניהול ועריכה להתקנה מקומית.

קרא עוד »
קורס אקסל VBA

קורס אקסל VBA – התמצאות במבנה קוד המאקרו

כאמור, כל הפקודות הקיימות בתכנה הן מימוש של קוד בשפת תכנות. כך גם המאקרו שהוקלט מתורגם לקוד בשפת ה-VBA. ניתן לפתוח את עורך ה-VBA לצפות בקוד המאקרו, לערוך אותו ולכתוב קודים ליצירת פקודות חדשות לתכנה, ובכך להוסיף באופן מותאם אישית, על האפשרויות הקיימות בה.

קרא עוד »
קורס Azure

קורס Azure – הבנת היכולות של OpenAI

OpenAI הופכת את מודלי הבינה המלאכותית שלה לזמינים למפתחים כדי לבנות יישומי תוכנה רבי עוצמה, כגון ChatGPT. ישנן המון דוגמאות אחרות ליישומי OpenAI באתר OpenAI, החל מעשיות, כגון יצירת טקסט מקוד, ועד משעשעות גרידא, כגון המצאת סיפורים מפחידים.

קרא עוד »
קורס Teams

קורס Teams – ערוצים Teams

מהו ערוץ ומה משמעותו ערוץ הוא למעשה תת-חלוקה של צוות. הייעוד העיקרי שלו הוא חלוקת הצוות לנושאים או תתי-נושאים, וזאת על מנת להקל את העבודה

קרא עוד »
Computer

קורס אקסל VBA – כדאי שתכירו את אקסל VBA (Visual Basic for Applications)

רובנו עובדים עם אקסל, אך לא בהכרח יודעים לנצל את המערכת הזאת כמו שצריך. עכשיו תוכלו ללמוד איך להפוך פעולות שלוקחות זמן רב – לאוטומטיות, ובכך להקל על עצמכם ולחסוך זמן יקר. אם אתם עובדים עם אקסל ומרגישים שאתם מבזבזים יותר מדי זמן על פעולות שבקלות יכולות להפוך לפקודות אוטומטיות, כדאי שתכירו את אקסל VBA (Visual Basic for Applications) – שפת תכנות המאפשרת לפתח פקודות מותאמות אישית והופכת את החיים באקסל להרבה יותר יעילים ונוחים.

קרא עוד »
קורס Azure

קורס Azure – אוטומציות Microsoft Sentinel

אוטומציות לובשות מספר צורות שונות ב- Microsoft Sentinel. החל מכללי אוטומציה המנהלים באופן מרוכז את האוטומציה של הטיפול בתקריות והתגובה, וכלה בספרי הפעלה המפעילים רצפים קבועים מראש של פעולות כדי לספק אוטומציה מתקדמת רבת עוצמה וגמישה למשימות התגובה לאיומים של הארגון.

קרא עוד »
קורס אקסל VBA

קורס אקסל VBA – צפייה בקוד המאקרו המוקלט ועריכתו

כאמור, כל הפקודות הקיימות בתכנה הן מימוש של קוד בשפת תכנות. כך גם המאקרו שהוקלט מתורגם לקוד בשפת ה-VBA. ניתן לפתוח את עורך ה-VBA לצפות בקוד המאקרו, לערוך אותו ולכתוב קודים ליצירת פקודות חדשות לתכנה, ובכך להוסיף באופן מותאם אישית, על האפשרויות הקיימות בה.

קרא עוד »
קורס Power Apps

קורס Power Apps – חיבור למקור הנתונים

מקור הנתונים הוא ליבה של האפליקציה. כל הנתונים שהאפליקציה מציגה ומוזנים לתוכה נשמרים במקור הנתונים של הארגון שלנו. מודל הנתונים של הארגון, יכול להיות מבוסס מסדי נתונים במקורות שונים, וכולל את יחסי הגומלין ביניהם ואת התהליכים האוטומטיים בהם.

קרא עוד »
קורס Power BI

קורס Power BI – מערכות BI

בינה עסקית באנגלית: Business Intelligence, בראשי תיבות BI, היא תחום בטכנולוגיית המידע העוסק בבניית מערכות העוזרות לארגון להפיק מידע משמעותי מבחינה עסקית מתוך מכלול הנתונים הנאספים על ידיו.

קרא עוד »
Office 365 Security

קורס 365 Security – מערכת ATP

מה זה מערכת ה-ATP? עולם ה- 365 מחובר ל-security באופן אינטגרלי באמצעות כלים חזקים ומגוונים.מעבר למערכות סינון מורכבות עבור סיכונים הנחשבים "סטנדרטיים", בעולמות ה-365 של

קרא עוד »
קורס אקסל

קורס אקסל – מודל הנתונים

מסד נתונים אחד, הוא למעשה טבלת נתונים אחת. אולם לרוב, כלל המידע איתו אנו עובדים, נמצא במספר מקורות נתונים, במספר טבלאות, גם בקבצים שונים, וייתכן שאף ממקורות משאבים שונים חוצי תוכנות.

קרא עוד »
Computer

Windows Server 2019- עם הפנים לסביבת Hybrid

Windows server 2019 כבר החלה להימכר. כאשר הארגון רוצה לעמוד בפסגת החדשנות, או מעוניין להתקדם באופן משמעותי לענן, או פשוט מעוניין לחדש שרתים כחלק מההליך השגרתי, המעבר לגרסת Server2019 מתבקש.
כבכל גרסה חדשה, גם הפעם יש מספר רב של שינויים, סקרנו עבורכם את 5 החידושים והעדכונים המשמעותיים ביותר בדגש על אבטחה, פרודוקטיביות ושילוב של מערכות ענן בתצורת Hybrid.

קרא עוד »
קורס Power BI

קורס Power BI – הדמיות בדוחות POWER BI

ויזואליזציות (הידועות בתור ויזואליות בקיצור) מציגות תובנות שהתגלו בנתונים. דוח Power BI  עשוי לכלול עמוד בודד עם חזותית אחת או שהוא עשוי לכלול דפים מלאים ברכיבים חזותיים. בשירות Power BI, ניתן להצמיד תמונות חזותיות מדוחות למרכזי שליטה.

קרא עוד »

12.12.2023

19.12.2023

2 מפגשים

16:00 - 09:00
Power Apps Public Course2
דילוג לתוכן