Microsoft Excel

VBA אקסל

CTR-004

לקבלת סילבוס יש למלא את הפרטים

 • משתמשי אקסל מנוסים
 • ידע בתכנות אינו חובה אך יש יתרון למתכנתים
 • משתמשי אקסל מנוסים הרוצים להתאים את אקסל מעבר לפקודות הרגילות הקיימות בו.
 • משתמשים העובדים עם טפסים ורוצים לייעל את הממשק עם המשתמש ולהתאים אותו אליו.
 • משתמשים המבצעים פעולות רוטיניות החוזרות על עצמן ומבקשים אוטומציה של פעולות.
 • להקליט מאקרוים ולהשתמש ולהריץ אותם בקבצים שונים.
 • עריכת שורות קוד שהוקלטו וכתיבת קוד בעורך ה-VBA.
 • אוטומציה של פעולות החוזרות על עצמן כגון בדיקות, עיצובים או יבוא ויצוא של נתונים.
 • שימוש בקוד גמיש המתאים את עצמו לתכנים משתנים.
 • בניה של טפסים רגילים וטפסי ActiveX תוך שימוש בפקדים והתאמת הטופס לצרכי המשתמש.
 • יצירה ושימוש בלולאות כולל לולאות תנאי ולולאות For-Each תוך פניה לספריות אובייקטים.
 • יצירת פונקציות מותאמות אישית באקסל.