Microsoft 365

MS Project 2016

CTR-308

לקבלת סילבוס יש למלא את הפרטים

MS Project   הינו יישום מבית מיקרוסופט המספק למנהל הפרויקטים ולארגון כלי רב עוצמה המאפשר לתכנן את הפרוייקט, לזהות בעיות עתידיות ולעקוב אחר ביצוע המשימות מול התכנון.

היישום מספק תשובות לשאלות בהיבטי עמידה בלו"ז, עמידה בתקציב והעומס המוטל על מבצעי המשימות בפרויקט.

עוצמתו שלMS Project  דורשת היכרות מעמיקה עם היישום ועם עולם ניהול הפרויקטים, שכן הכרת מתודולוגיות בניהול פרוייקטים והכרת מונחי היסוד (גאנט, WBS  ועוד) הם ידע מחייב לעבודה עם היישום.

להקנות למשתמש  את הידע  הנדרש לבצע את המטרות הבאות:

  • תכנון והקמת פרוייקט.
  • מעקב אחר התקדמות וכלי בקרה.
  • ריכוז מידע למספר  פרויקטים (מתודולוגית EPM).
  • ניהול ושיתוף משאבים.
  • הפקת דוחות נדרשים.

בניגוד למוצרי אופיס האחרים המורכבים מרכיבים שונים ( שלא בהכרח בעלי תלות ביניהם ), MS Project הינו מוצר הוליסטי שדורש הכרת כל רכיבי המוצר.
עבודה עם  MS Project דורשת הבנה של תהליכי עבודה בניהול פרויקטים והבנת גורמי שינויים בפרמטר אחד ביישום על התוכנית כולה. לכן, חלק חשוב בקורס הוא העברת המתודולוגיות והשיטות המקובלות בעולם ניהול הפרויקטים.

התרגול הינו חלק חשוב מתהליך הלימוד (כ- 40% ממשך הקורס ) במהלכו מקימים המשתתפים פרוייקט מראשיתו ועד סיומו בעזרת MS Project.