Microsoft 365

SharePoint Online

CTR-306

לקבלת סילבוס יש למלא את הפרטים

  • משתמשי תכנת הפעלה בקיאים ב-Windows.
  • היכרות בסיסית עם תוכנות חבילת ה-Office.
  • שליטה בעבודה באינטרנט ודפדפן.
  • משתמשי Office בארגון עסקי אחרי מעבר ל-Office 365.

  • המשתמש יבין את העבודה באתר צוות.
  • יקבלו את הכלים ויתרגלו ביצירת תיקיות, אחסון ושיתוף קבצים.
  • יתרגלו ניהול רשימות ב-SharePoint.