Microsoft 365

Microsoft 365 Planner

CTR-300

לקבלת סילבוס יש למלא את הפרטים

 • משתמשים מנוסים בהפעלת מערכת ההפעלה במחשב האישי.
 • משתמשי Office בארגון עסקי לקראת או אחרי מעבר ל-Microsoft 365.
 • משתמשים המעוניינים לנהל משימות ופרויקטים אישיים ומשותפים ולבצע שו"ב אחר הפעילות המשימתית.
 • משתמשי 365 שמעוניינים לבנות אפליקציות וממשקים לייעול תהליכי העבודה בארגון, בצוות ועם אנשים מחוץ לארגון.
 • המשמעות של שירות ה-Office החדש בענן והתאמתו לצרכי עבודה בארגון.
 • היכרות עם אפליקציות והשירותים בענן.
 • התמצאות מקיפה באפשרויות האפליקטיביות של 365.
 • בניית תוכניות אישיות ומשותפות ב-Planner.
 • יצירת פרויקטים בתוכנית ויצירת משימות בפרויקט.
 • כלל אפשרויות ניהול משימה והקצאה.
 • ניטור ובקרה אחר התנהלות הפרויקטים בתוכנית.
 • שילוב תוכנית ב-Teams.