Microsoft 365

Teams

CTR-200

לקבלת סילבוס יש למלא את הפרטים

  • משתמשים מנוסים בהפעלת מערכת ההפעלה במחשב האישי.
  • משתמשים מנוסים במערכת ההפעלה במובייל האישי.
  • קבוצת משתמשים המעוניינת ליצור מרחב עבודה וירטואלי אחיד לשיתוף ידע ועבודה סימולטנית על מקורות משותפים גם אם הם בין מחלקות שאינן נמצאות בחלל עבודה פיסי משותף.
  • התמצאות במערכת ה-Teams והאפשרויות שלה הזמינות להם.
  • תמסורות מגוונות בערוץ המשותף, עדכון והתעדכנות במידע העובר בערוץ.
  • יצירת צ'אט אישי עם משתמשים נבחרים המחוברים לערוץ ולשאר העובדים בארגון המשתמשים ב-Teams.
  • זימון והצטרפות לשיחות וידאו הפתוחות לכל המשתתפים בערוץ המשותף.
  • צפייה ועריכה של אובייקטים, קבצים ואפליקציות שנוספו והורשו ע"י מנהל הערוץ.
  • ניהול משאבים אחיד לקבצים מרובים השייכים לצוותי עבודה שונים.