קורסי מיקרוסופט לארגונים – כרמל הדרכה

Microsoft Partner
Microsoft-Windows-Server

קורס PowerShell for System Center Configuration Manager Administrators

55133DC

קורס Powershell מעניק לכם את כל הכלים הנדרשים מנת לבנות וליישם תהליכים בהתאמה אישית. זהו כלי המתאים לצורך ניהול מערכות מידע ומערכות ארגוניות הפועלות בנפחים גדולים, ועל מספר גדול של אובייקטים. בעזרת תהליכים המבוססים על סקריפטים תוכלו לנהל בצורה יעילה יותר שרתים ותחנות עבודה, תוך כדי חיסכון בזמן והפחתת טעויות אנוש.

קורס Powershell מעניק לכם את כל הכלים הנדרשים מנת לבנות וליישם תהליכים בהתאמה אישית. זהו כלי המתאים לצורך ניהול מערכות מידע ומערכות ארגוניות הפועלות בנפחים גדולים, ועל מספר גדול של אובייקטים. בעזרת תהליכים המבוססים על סקריפטים תוכלו לנהל בצורה יעילה יותר שרתים ותחנות עבודה, תוך כדי חיסכון בזמן והפחתת טעויות אנוש.

About this course

This three-day instructor-led course provides students with the knowledge and skills needed to use PowerShell for Microsoft Endpoint Configuration Manager (ECM) administration. In this course, students learn how to access the PowerShell commands included with ECM 2203 and use them to perform configuration tasks for a primary site. Individual cmdlets will be used in working with objects such as Boundaries, Boundary Groups, Collections, Software Deployment, Patching, Compliance Settings, OSD Task Sequences, and many others. Basic scripting will also be covered so that students can learn how to put PowerShell to use when working with large sets of objects.

Audience Profile

This course is intended for IT professionals who need to manage the day-to-day environment of an ECM 2203 or newer environment. Knowledge of the workings of a standalone primary ECM site and basic PowerShell experience is recommended.

At Course Completion

 • Create additional site system roles on existing or new servers.
 • Modify high level site settings.
 • Create and modify Discovery Methods, Boundaries and Boundary Groups.
 • Create Collections using any of the membership rules available.
 • Delegate authority through Roles and Scopes.
 • Install the Configuration Manager client, modify client settings and restrict access to site systems.
 • Deploy software to clients.
 • Deploy software updates to clients.
 • Configure compliance settings targeted against collections.
 • Modify settings that govern monitoring functions such as Alerts and Status Settings.
 • Work with Task Sequences for Operating System Deployment.
 • Write basic PowerShell scripts using cmdlets learned and scripting constructs to accomplish configuration tasks.

Course Outline

Module 1: Review of Endpoint Configuration Manager Concepts

This module explains the main capabilities of an Endpoint Configuration Manager hierarchy. In a brief review students will learn how the various objects work together to provide the functionality delivered with ECM 2203.

Lessons

 • Architecture of a Microsoft Endpoint Configuration Manager 2203 Installation
 • Managing Assets
 • Content Delivery and Management
 • Security, Monitoring, and Remote Management

Lab 1: Reviewing a Primary Site Installation

 • Install SQL Server 2019
 • Install Endpoint Configuration Manager 2203
 • Review the Administration Workspace
 • Review the Assets and Compliance Workspace
 • Looking at the Software Library
 • Review the Monitoring Workspace

After completing this module, students will be able to:

 • Describe the key components of an Endpoint Configuration Manager installation.
 • Explain the inventory and software usage monitoring functionality.
 • Describe how the software distribution, software update, and operating system deployment features of ECM deliver content to devices and users.
 • Show how security roles and scopes allow for distributed administration.
 • Obtain detailed information about system or component status, results from deployments and overall ECM monitoring.
 • Explain the remote management functionality.

Module 2: Managing Resources

This module explains how to use PowerShell cmdlets to work with resources. Topics include configuring discovery methods, creating, and modifying Boundaries and Boundary Groups, and working with Collections. On-demand and scheduled collection membership evaluation settings will also be discussed.

Lessons

 • Implementing Discovery
 • Organizing Resources with Collections
 • Working with Boundaries

Lab 1: Configuring Discovery, Collections and Boundaries

 • Configuring Discovery
 • Creating Collections
 • Working with Boundaries and Boundary Groups

After completing this module, students will be able to:

 • Obtain details on the discovery methods configured in your site and make modifications to those methods.
 • Invoke an on-demand discovery cycle.
 • Create and populate device and user collections.
 • Gather details on collection memberships and force immediate collection membership evaluation.
 • Manually create site boundaries and configure discovery to automate boundary creation.
 • Create, populate, and modify boundary groups.

Module 3: Working with Clients

This module explains how to use PowerShell to manage devices with a Configuration Manager client. Topics include installing the client software, invoking client actions, modifying client settings, and changing the status of clients. The module also describes how to set a client device variable, deploy new settings to the client, and refresh client status results.

Lessons

 • Installing the Configuration Manager Client
 • Managing Client Settings
 • Managing Client Operations
 • Monitoring Client Status

Lab 1: Utilizing PowerShell to Manage Clients

 • Install the Configuration Manager client.
 • Managing Client Settings
 • Managing Client Operations
 • Monitoring Client Status

After completing this module, students will be able to:

 • Configure the client push installation method.
 • Perform a client installation using a client push installation.
 • Manage the default client settings.
 • Create, modify, and deploy custom client device and user settings.
 • Notify clients of policy changes and manage client operations.
 • Configure client status settings and refresh client status statistics.

Module 4: Distributing Software

This module explains how to configure the software distribution functionality, create and modify software packages and applications, establish Global Conditions for use with Requirement Rules, and work with Distribution Points and Distribution Point Groups.

Lessons

 • Configure the Software Distribution Components
 • Working with Distribution Points
 • Creating Content for Distribution
 • Deploying Software Applications

Lab 1: Using Cmdlets to Publish Content

 • Extending the Infrastructure
 • Deploying a Windows Installer Application
 • Implementing Additional Features of Configuration Manager

After completing this module, students will be able to:

 • Configure the software distribution component.
 • Create and modify on-premises distribution points.
 • Create applications and deployment types.
 • Transfer or refresh the content on distribution points.
 • Implement new features of the application model of Endpoint Configuration Manager 2203.
 • Deploy software programs and applications.
 • Configure a simulated application deployment.

Module 5: Updating Systems with WSUS and ECM

This module explains how to use the PowerShell commands to create and configure the integration of ECM and WSUS using a Software Update Point. It also describes how to create and modify Software Update Groups and Automatic Deployment Rules. Cmdlets are also used to manage Deployment Packages and their associated Deployments.

Lessons

 • Integrating Configuration Manager and WSUS
 • Managing Updates through Software Update Groups
 • Creating and Deploying Update Packages
 • Working with Automatic Deployment Rules

Lab 1: Using Configuration Manager Commands to Manage Software Updates

 • Preparing the Environment for Software Updates
 • Deploy Updates
 • Create an Automatic Deployment Rule

After completing this module, students will be able to:

 • Link Windows Server Update Services and Endpoint Configuration Manager 2203 by creating a Software Update Point.
 • Synchronize updates between WSUS and ECM.
 • Gather information on updates and organize them into software update groups.
 • Create and manage software update deployments.
 • Create automatic deployment rules.

Module 6: How PowerShell Can Manage Compliance Settings

This module explains how to use PowerShell cmdlets to create and manage Configuration Items and Baselines. Deployment of Baselines is also discussed.

Lessons

 • Creating Compliance Settings Objects
 • Deploying Configuration Baselines

Lab 1: How PowerShell Can Manage Compliance

 • Creating Compliance Settings Objects
 • Deploy and Monitor the Baseline

After completing this module, students will be able to:

 • Create and modify configuration items.
 • Create, populate, and deploy configuration baselines.
 • Establish a baseline compliance summarization schedule.
 • Force an immediate baseline compliance summarization.

Module 7: Configuring Operating System Deployment Objects

This module explains how to take advantage of the PowerShell commands with ECM to configure the Operating System Deployment function. It also describes how to configure Drivers and Driver Packages, Boot Images, Operating System Images and Task Sequences. Deployment of Task Sequences to Collections is also covered.

Lessons

 • Preparing the OSD Environment
 • Working with Task Sequences

Lab 1: Operating System Deployment with Windows PowerShell

 • Creating Required OSD Objects
 • Prepare the Task Sequence

After completing this module, students will be able to:

 • Create and modify boot images.
 • Import drivers into your site.
 • Create and populate driver packages.
 • Create operating system images and operating system installer images.
 • Create, modify, and deploy task sequences.

Module 8: Working at the Site Level

This module explains how to manage site level configurations such as adding site system roles and creating Secondary sites. It also describes how to set up email notification for alerts and modify the hierarchy settings.

Lessons

 • Modify the Site
 • Adding Site System Roles
 • Adding a Secondary Site

Lab 1: Modifying Site Settings

 • Modifying the Site Configuration
 • Adding Site System Roles

After completing this module, students will be able to:

 • Modify the properties of a primary site.
 • Configure Wake On LAN.
 • Modify site maintenance tasks.
 • Configure email notification for alerts.
 • Add additional site system roles.
 • Deploy a secondary site.

Module 9: Security and Monitoring

This module explains how to use cmdlets to implement role based administration through security roles and scopes. It also describes how Endpoint Protection policies can be configured and deployed. The module also explains various monitoring functions available through PowerShell such as Alerts, Status Filter Rules, Status Summarizers, Status Message Queries and Alert Subscriptions.

Lessons

 • Configuring Role Based Administration
 • Implementing Endpoint Protection
 • Configuring Monitoring Options

Lab 1: Implementing Security and Monitoring

 • Configuring Role Based Administration
 • Configuring Anti-Malware Protection
 • Modifying Monitoring Options

After completing this module, students will be able to:

 • Copy and modify security roles.
 • Create security scopes.
 • Create administrative users.
 • Add security roles and scopes to administrative users.
 • Create an Endpoint Protection Point site system role.
 • Create, modify, and deploy antimalware policies.
 • Start an on-demand antimalware scan.
 • Modify the scan results summarization schedule and force immediate summarization.
 • Modify status summarizers.
 • Create status filter rules.
 • Create and manage in-console alerts and alert subscriptions.
 • Create and manage status message queries.

Module 10: Using PowerShell Scripting to Automate Tasks

This module explains how to use constructs such as if, switch, foreach, and for, alongside commands to create scripts that automate various Configuration Manager tasks.

Lessons

 • Review of Scripting Constructs
 • Introduction to the Configuration Manager WMI Classes

Lab 1: Writing Scripts for Configuration Manager Activities

 • Establishing the Infrastructure
 • Deploy Software
 • Run the Full Script

After completing this module, students will be able to:

Write PowerShell scripts to automate ECM tasks

Prerequisites

 • Basic Windows and Active Directory knowledge.
 • Conceptual knowledge of Configuration Manager objects and how they interact.
 • Basic experience performing configuration tasks in ECM using the graphical console.
 • Experience working from a command prompt.
 • Basic knowledge of the fundamentals of Windows PowerShell.

מה זה Powershell

בעולמנו הטכנולוגי, סביבת העבודה העסקית נשענת על טכנולוגיות המידע ומערכות מחשוב מורכבות. ניהול המערכות גוזל משאבים רבים מהארגון, וכולל משימות רבות החוזרות על עצמן. ממשקי ה-GUI השונים תוכננו על מנת לאפשר לנו לנהל את המערכות בצורה קלה ואינטואיטיבית, אך בשל מורכבותן של המערכות לא ניתן לבצע הכל באמצעות ממשקים גרפיים. ובטח שלא ביעילות ובמהירות.

Powershell הוא כלי אשר פיתחה מיקרוסופט, בעזרתו הארגון יכול לבנות תהליכים בהתאמה אישית. תהליכים המאפשרים לנהל את מערכות המידע הארגוניות בצורה יעילה יותר. Powershell הוא כלי המאפשר לארגון לבנות סקריפטים היכולים לרוץ על מחשבים שונים ומערכות הפעלה שונות, ובעזרתו לבנות תהליכים אוטומטיים בהתאמה אישית לצרכים הארגוניים.

להלן כמה דוגמאות פעולות שתוכלו לבצע בעזרת Powershell

 •   אוטומציה של תהליכי גיבוי המערכת.
 •   שליפה מהירה של מידע על חומרה, תוכנה ותצורת מערכת.
 •   שימוש יעיל בכלי דיאגנוסטיקה לצורך זיהוי בעיות במערכת, בעיות בחיבור לרשת וכו‘.
 •   הפקת דוח על סיסמאות שפג תוקפן.
 •   קבלת נתונים על מספר התחברויות לשרת בזמן נתון ועוד.
 •   קבלת מידע וביצוע פעולות ב ACTIVE DIRECTORY.

עד היום כל פעולה שכזו הייתה סט של פעולות רבות שנאלצתם לבצע על מנת להשיג את התוצאה. מהיום הרצת סקריפט תעשה את כל הפעולות שהגדרתם.

בעזרת הכלים הללו תוכלו להבטיח התנהלות שגרתית תקינה וסדירה של כל המערכות, ללא טעויות וללא בזבוז זמן מיותר.

לימוד Powershell

כרמל הדרכה מציעים לכם תכנית לימודי Powershell בהתאמה אישית לצרכים הארגוניים.

לימודי Powershell יעניקו לכם כלים תיאורטיים ומעשיים לצורך יישום מיידי של סקריפטים בניהול מערכות המידע הארגוניות. בסיום הקורס תשלטו על מגוון פעולות שניתן לעשות באמצעות Powershell. 

 • במהלך הקורס נשים דגש על הבנת התחביר של הפקודות. נסביר את ההיגיון הפנימי של הפקודות ונלמד מהי בנייה נכונה של פקודה.
 • עבודה עם שדות נתונים ומשתנים שונים של הפקודות.
 • שימוש ב  PowerShell לצורך ניהול מחשבים מרוחקים.
 • בניית סקריפטים לצורך ביצוע פעולות מקומיות, פעולות מרוחקות ואוטומציה של תהליכים.
 • עבודה עם מערכת התניות לביצוע פעולות.
 • ייצוא דוחות ותוצרים של פקודות.
 • אינטגרציה עם סביבת העבודה של מיקרוסופט 365 באמצעות PowerShell מקומי ומרוחק

למי זה מתאים

קורס Powershell מיועד עבור אנשי IT בעלי ניסיון עם ניהול שרתים ולקוחות של WINDOWS, ואלו העוסקים באדמיניסטרציה של Azure או מיקרוסופט 365. גם אנשי IT העוסקים בניהול שרתי Microsoft Exchange, SharePoint ו-SQL, יפיקו תועלת רבה מהקורס.

בעזרת הקורס תוכלו לקחת את ניהול מערכות המידע עד צעד אחד קדימה.

הקורס יעניק לכם כלים ניהוליים חדשים המאפשרים עבודה יעילה יותר. תכנית הלימודים אינה דורשת ידע קודם בסקריפטים או תכנות, מדובר בסקריפטים אינטואיטיביים וקלים לשימוש. אך הקורס כן דורש ידע קודם בניהול מערכות ההפעלה של ווינדוס וטכנולוגיות הענן.

רק דמיינו את עולם האפשרויות שמחכה לכם. פעולות רבות שאתם עושים היום, תתבצענה במהירות וביעילות באמצעות סקריפטים שתכתבו. תוכלו להתאים את הסקריפטים לצרכים שלכם ולייעל את כל תפעול המערכות.

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם:

למה לבחור בכרמל הדרכה?

אנחנו מציעים פתרונות איכותיים להדרכות מקצועיות שחוסכות לכם זמן ומשאבים, ומספקים לכם את הכלים לקחת את כישורי האקסל שלכם עוד צעד קדימה!

מרצים מובילים

בעלי ניסיון הדרכתי ומעשי עשיר

מגיעים אליכם

אתם קובעים את מיקום הקורס והמועד

תאוריה ותרגול

חומרי לימוד ומעבדות רשמיות של מיקרוסופט הזמינים בענן

תוכנית מותאמת

התאמה מלאה ואישית לדרישות ולצרכי הארגון

חברת כרמל הדרכה מספקת פתרונות הדרכה, הטמעה, ייעוץ וניהול פרוייקטים בתחום ה IT, ניהול מערכות מידע, פיתוח ואבטחת מידע.

בעולמות ההדרכה

הדרכות לארגונים החל מרמת משתמש ועד לרמת למנהל מערכות מידע, CIO, אנשי פיתוח, תשתיות IT, אנשי BI, אבטחת מידע, ניהול עולמות ענן Azure & Office 365.

קורסי יישומי מחשב Office, excel, Visio, Project, Teams, OneDrive ….

קורסים בהתאמה לצרכי הלקוח.

בתחום ההטמעה אנו עוסקים בניהול פרויקטים ארוכי טווח בעולמות ההדרכה, Change Management – הטמעה ואימוץ טכנולוגיות מתקדמות, החדרת טכנולוגיות חדשות לארגונים, בניית מערכי הדרכה והטמעה, Train The Trainer, העברת ידע לצוותי IT, Help Desk ומשאבי אנוש. 

כתיבת ספרות טכנית.

Carmel Training & Deployments
Carmel Training & Deployments

בעולמות הפרויקטים

 • ייעוץ – ייעוץ טכני ומקצועי עבור תהליכי שינוי והטמעת מערכות מידע בארגון כגון
  • מערכות ענן- Azure, 365
  • מערכות מחשוב On-Prem Infrastructure (שרתים ויישומים)
  • אבטחת מידע בענן ובסביבות מקומיות
 • אפיון ותכנון – אפיון פרויקטים הכוללים הטמעת מערכות בארגונים ובכלל זה, תכנון של דרכי ההשגה ומטרות הפרויקטים.
 • הטמעה – הטמעה של תהליכי השינוי עד להשגת היעדים כפי שאופיינו, החל מפתרונות ההדרכה וכלה בהטמעת מערכות בפועל בסביבה הארגונית הנרחבת.
 • פיתוח והטמעת פתרונות ענן ארגוניים
  • פיתוח ל Power BI
  • פיתוח ל Teams, Power Automate, Power Apps
 • שירותי תחזוקת IT – שירותי תמיכה לפתרונות ומערכות IT בארגונים בינוניים וגדולים.
 • רישוי למוצרי מיקרוסופט לרבות פלטפורמות הענן השונות

Microsoft Partner

חברת כרמל הדרכה הינה שותף הדרכה מורשה של מיקרוסופט, בעלת הסמכות להדריך על כל מוצרי מיקרוסופט

אולי יעניין אותך גם...

איך לעבור תהליך מיגרציה ל-365 בצורה נכונה

איך לעבור תהליך מיגרציה ל-365 בצורה נכונה

תהליך מיגרציה (מעבר לענן) מעולם ה- On-Prem לעולם ה- 365 הוא תמיד משמעותי לארגון ודורש המון חשיבה, תהליכי ניסוי והכנות.
כאשר אנו בכרמל הדרכה מבצעים פרויקטים כאלה עבור הלקוחות שלנו, אנחנו תמיד מנסים לכסות את כל העולמות וה"מוקשים" שבדרך. זאת, באמצעות כלים שיש למיקרוסופט להציע להתמודד תוך כדי התהליך ולאחר השלמתו.

קרא עוד »
קורסי מיקרוסופט

Office 365 – איזו חבילה כדאי לארגונים לרכוש?

Microsoft Office 365 היא חבילת פרודוקטיביות של שירותי ענן המקבצת בתוכה מבחר שירותים המתאימים לעסקים בכל הגדלים. השירותים נמכרים בחבילות מגוונות בהתאם לצרכים הארגוניים. אילו שיקולים כדאי לקחת בחשבון בעת בחירת החבילה המתאימה?

קרא עוד »
Microsoft Fabric

מכירים את מיקרוסופט FABRIC?

Microsoft Fabric היא פתרון אנליטי כולל- החל ממעבר נתונים ועד מדע נתונים, אנליטיקות בזמן אמת ואנליזה עסקית. הפלטפורמה מציעה מגוון רחב של שירותים, כולל הנדסת נתונים, ואינטגרציית נתונים, אנליזה והצגת נתונים כולם במקום אחד.

קרא עוד »
Microsoft Fabric

מה זה מיקרוסופט FABRIC?

Microsoft Fabric היא פתרון אנליטי כולל- החל ממעבר נתונים ועד מדע נתונים, אנליטיקות בזמן אמת ואנליזה עסקית. הפלטפורמה מציעה מגוון רחב של שירותים, כולל הנדסת נתונים, ואינטגרציית נתונים, אנליזה והצגת נתונים כולם במקום אחד.

קרא עוד »
Security 365

קורס Security 365 – אבטחת מידע עבור עובדים בארגון

הגורם האנושי מהווה חוליה חלשה משמעותית בהגנה ושמירה על אבטחת המידע של הארגון.
ארגונים רבים חוטאים ומשקיעים בכלים טכנולוגיים בלבד, שלבסוף עלולים להיכשל.
הדרכת מודעות אבטחת מידע לעובדים עוזרת בצמצום משטח התקיפה כנגד הגורם האנושי.

קרא עוד »
Working with Excel?

כמה דברים שחשוב לדעת על Excel

לכל חברה, בכל תחום – באופן גורף – ישנם נתונים, מדויק יותר לומר – בסיסי נתונים.
בסיסי נתונים בהם מתנהל המידע של החברה.
בסיסי הנתונים יכולים להיות רשימת לקוחות, רשימת ספקים, דוחות שעות, חישובי מדדים, השוואות תמחירים, הצלבות של בדיקות; מוצרים; רכיבים; דגימות ועוד ועוד.
גם אם בסיסי הנתונים שלכם מאוגדים בתוכנות כמו CRM, ERP, או תוכנות המתואמות אישית לניהול הפעילות, התפעול השוטף, הסקת מסקנות, ניתוח הפעילות מתבצעים כיום, ברוב הדומיננטי של החברות עם יישום ה-Excel של Microsoft.

קרא עוד »
קורס אקסל

קורס אקסל – מה זה אקסל?

אקסל הוא יישום אחד מכלל היישומים בחבילה הנקראת –  Microsoft Office.
היישום/תוכנה זו, היא הנפוצה ביותר לניהול בסיסי מידע לצורך חישובים מתמטיים, והצגה גרפית של הנתונים.
ייעודה העיקרי הוא הצגה וחישוב של ערכים מתמטיים ונוסחאות לצרכים שונים החל מחישובי שכר, דרך נוסחאות מרובות-ערכים ועד לחישובים מדעיים.

קרא עוד »

מתחיל ב-18.06.2024

2 מפגשים

16:00 - 09:00
Share Point for IT
דילוג לתוכן