Microsoft Excel

אקסל ביניים ומתקדמים

CTR-002

לקבלת סילבוס יש למלא את הפרטים

  • משתמשים בעלי ידע בסיסי ב – Excel
  • החל מרמת משתמשים אשר עובדים באקסל באופן קבוע ועד משתמשי אקסל מנוסים, אשר מכירים את הפונקציות הלוגיות והמתמטיות, המעוניינים להעשיר את הידע בשימוש בפונקציות מורכבות וחכמות וכן בנוסחאות שליפה מתקדמות.
  • משתמשים אשר רוצים להבין את המושג בניית בסיסי נתונים ולעבוד נכון באקסל.
  • לעבוד בצורה מסודרת באקסל כדי להגיע למידע הנדרש תוך מינימום זמן.
  • להגדיר נכון את הערך התאים: מספרים, עשרוני, טקסט, מטבע, ת.ז, שעה ותאריך.
  • לעצב את הנתונים ע"י עיצוב מותנה בהגדרות השונות שיבחרו ולהשתמש בפקודות היעילות ברצועות הכלים אשר בסרגל הכרטיסיות.
  • לבנות טבלאות ובסיסי נתונים, לבנות נוסחאות ולהפעיל מניפולציות מתמטיות על הנתונים לקבל מידע משתנה בכל רגע נתון.
  • להוסיף ולבנות פונקציות – החל מהפונקציות הבסיסיות ופונקציות התנאי הפשוטות ועד לקינון פונקציות מהרמה השנייה והשלישית, אגירה מותנית מרובת משתנים ושליפת נתונים מתקדמת.
  • למיין ולסנן נתונים, בצורה פשוטה ואף ע"י נוסחאות, וכן להוסיף גרפים מרשימים.