Power BI

Power BI – Public

CTR-102

להרשמה לקורס יש למלא את הפרטים

 • משתמשים בעלי ידע בסיסי ב – Excel
 • הבנת PIVOT TABLE
 • ידע בסיסי  SQL (אופציונלי)

מנהלי מערכות מידע, מנהלים עסקיים, מנתחי מערכות, מנהלי פרויקטים, אנליסטים, כלכלנים ואנשי BI שמעוניינים לסגל לעצמם את היכולות של הטכנולוגיה המדהימה והפופולרית כיום Self Service Power BI  מבית מיקרוסופט ולשדרג את אופן קבלת ההחלטות בארגון.

 • ייבוא המידע ממגוון מקורות וביצוע ETL לטיפול בדאטה
 • יצירת מודל נתונים
 • יצירת קשרי גומלין
 • הפקת דוחות ע"י שימוש במגוון אפשרויות ויזואליות גרפיות / טבלאות / ומטריקס 
 • שימוש בשפת DAX  ליצירת מדדים מחושבים
 • הבנת Power BI Service והבנת השימושיות באופציות השונות
 • שימוש ב- Power BI Gateway
 • שימוש באבטחה במוצר RLS

לאפשר למשתמש / ארגון  במוצר יכולות אנליטיות וניתוח נתונים במגוון אפשרויות על מנת לשדרג את אופן קבלת ההחלטות בארגון ולתת מענה אמיתי יציב ואחיד.