Microsoft 365

Microsoft Stream

CTR-301

לקבלת סילבוס יש למלא את הפרטים

  • משתמשים מנוסים בהפעלת מערכת ההפעלה במחשב האישי.
  • היכרות עם Office 365.
  • צוות בארגון עם Office 365 המעוניין לנהל את כלל הסרטונים, פגישות, אירועים וקבצי הוידאו במרכז ניהול ושיתוף אחד.

  • ליצור ערוצים וקבוצות שיתוף.
  • להעלות ולשתף תוכן.
  • להגדיר ולערוך את הערוץ האישי ותכניו.
  • לגלות תוכן בארגון או תוכן משותף.
  • לעבוד עם Teams וניהול פגישות מוקלטות.