Microsoft 365

Teams & 365 Collaboration tool for IT

CTR-310

להרשמה לקורס יש למלא את הפרטים

קורס זה מציג למשתתפים את העולם שמאחורי הקלעים של יישומי ה-365. יישומים אלו כוללים את שלושת העולמות המרכזיים של שיתוף העבודה בארגון (Collaboration) ויכולות הניהול שלהם:

  • SharePoint Online
  • Teams
  • OneDrive
  • הקורס מיועד למנהלי מערכות ברמות השונות ובא למלא את החסר בידע הניהולי והתשתיתי של המערכות, על מנת שמנהלי ה-IT בארגון יוכלו לספק את הניהול הנכון והתשתיות הנכונות למשתמשי הארגון, כמו גם לתכנן נכון את השימושים בכלים החשובים הללו.

  • אופי העבודה של המערכות הללו יחד
  • כיצד יכול הארגון למנף את המערכות הללו לטובת עבודה יעילה וקלה יותר של המשתמשים.
  • כיצד לנהל את העולמות הללו.
  • כיצד לאבטח את סביבת העבודה של המשתמשים במערכות ה-365.