Office 365 היכרות עם

CTR-309

לקבלת סילבוס יש למלא את הפרטים

 • משתמשים שעובדים עם חבילת ה-Office.
 • היכרות עם תוכנות הליבה: Word, Excel, PowerPoint ו-Outlook.
 • שימוש בדפדפן האינטרנט.
 • המשמעות של שירות ה-Office החדש בענן והתאמתו לצרכי עבודה בארגון.
 • עבודה משותפת בענן וגישת עבודה אפליקטיבית.
 • חידושים ושיפורים באפליקציות והשירותים המוכרים בחבילה.
 • שימוש מלא בתוכנת סביבת העבודה המשותפת הווירטואלית של Teams.
 • עבודה מלאה ביישומים נבחרים ואינטגרציה עם Teams.
 • התמצאות במערכת ה-Teams והאפשרויות שלה הזמינות להם.
 • תמסורות מגוונות בערוץ המשותף, עדכון והתעדכנות במידע העובר בערוץ.
 • יצירת צ'אט אישי עם משתמשים נבחרים המחוברים לערוץ ולשאר העובדים בארגון המשתמשים ב-Teams.
 • זימון והצטרפות לשיחות וידאו הפתוחות לכל המשתתפים בערוץ המשותף.
 • צפייה ועריכה של אובייקטים, קבצים ואפליקציות שנוספו והורשו ע"י מנהל הערוץ.
 • ניהול משאבים אחיד לקבצים מרובים השייכים לצוותי עבודה שונים.