Microsoft 365

Office 365 היכרות עם

CTR-309

לקבלת סילבוס יש למלא את הפרטים

  • משתמשים שעובדים עם חבילת ה-Office.
  • היכרות עם תוכנות הליבה: Word, Excel, PowerPoint ו-Outlook.
  • משתמשי Office בארגון עסקי לקראת או אחרי מעבר ל-Office 365.

  • המשמעות של שירות ה-Office החדש בענן והתאמתו לצרכי עבודה בארגון.
  • עבודה משותפת בענן וגישת עבודה אפליקטיבית.
  • חידושים ושיפורים באפליקציות והשירותים המוכרים בחבילה.
  • שימוש מלא בתוכנת סביבת העבודה המשותפת הווירטואלית של Teams.